My photo
Människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Är bostadspolitisk talesperson för FP. Brinner även för integrationsfrågor, rättspolitik och utrikespolitik. För kontakt: robert.hannah@riksdagen.se och 0739-159424 Pressekreterare Ylva Westlund 0708 54 90 52 ylva.westlund@riksdagen.se

Friday, March 28, 2014

Rasism är rasism oavsett vem den drabbar

Tillsammans med Simona Mohamsson har Robert skrivit i Dagens Nyheter om att debatten om rasism måste breddas. Artikeln blev väldigt omdiskuterad och spred sig med löpeld över sociala medier.

I artikeln har dem bl.a. skrivit om hur utanförskap föder rasism: "Nelson Mandela brukade säga att ingen föds till att hata en annan person på grund av dennes hudfärg, bakgrund eller religion. Människor måste lära sig att hata. Utanförskap föder rasism. Två grundläggande orsaker till att ett agg mot svenskhet har utvecklats i förorter är dels den havererade bostadspolitiken, dels den diskriminerande arbetslagstiftningen. Dessa hinder stänger många förortsungdomar ute från den svenska gemenskapen, arbete och bostad. Känslan av utanförskap och hopplöshet tar de ut över de få etniskt svenska ungdomarna i klassrummet. Följden blir att dessa etniskt svenska ungdomar i sin tur känner sig utsatta och att även de upplever att samhället har glömt bort och svikit dem."

Fortsättningsvis kritiserar dem också vänsterns syn på rasism och deras brist på förslag där dem bl.a. skriver "Den senaste tidens debatt om strukturell rasism, vithetsnormer och rasifiering som vänsterrörelsen driver är djupt problematisk. Den saknar bredd eftersom den helt bortser från hur etniskt svenska arbetarklassungdomar drabbas av rasism i bland annat förortsskolor. Man väljer att bortse från den rasism som dessa ungdomar drabbas av enbart eftersom de är vita och etniskt svenska. Detta fastän dessa ungdomar inte kommer från någon maktelit, utan oftast tvärtom från mindre bemedlade familjer. Debatten saknar även djup då debattörerna inte ger några som helst svar på hur man genom politiken kan bekämpa intolerans. Vänsterns fixering vid hudfärg och ras snarare befäster uppdelningen i ”vi” och ”de” och skapar ännu mer splittring."

Läs hela artikeln här.
Sharoken Hanna

Låt vanliga ryssar slippa visum till Sverige

Robert har tillsammans med Ksenia Vakhrusheva, internationell sekreterare i det ryska partiet Yablokos avdelning i S:t Petersburg skrivit i SvD om vikten av att låta vanliga ryssar att slippa ansöka om visum för att besöka Sverige och EU.

Dem skriver bl.a. "Det är nu dags för Sverige och EU att göra något konkret för att stötta Rysslands goda och demokratiska krafter för att vända utvecklingen i hela regionen i en fredlig riktning. Det ryska folket får inte straffas för Putins brott. Med tanke på den nationalism och mediepropaganda som råder i landet kommer ryssarna sannolikt att svälja Putins agenda om man isoleras från omvärlden."

Läs hela artikeln här.
Sharoken Hanna