Robert Hannah

Vänsterpartiet borde frånta Höj Larsen rollen som flyktingpolitiska talesperson.
Robert Hannah
Den 9 april 2013 sände den arabiska tv-kanalen Al-Jazira-dokumentären ”Baghdad… Stockholm”. Dokumentären som belyser viktiga integrationsutmaningar för Sverige och vår omvärld lanserades med följande slogan: “Sweden welcomed Iraq war refugees but a growing backlash against immigration is testing the future of multiculturalism.”. 
  I dokumentären intervjuas bland andra Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson. Hon säger där följande:
”Tvångsåtervändandet har trappats upp under den borgerliga regeringen och det är klart att det innebär, dels att Sverige har fällts väldigt många gånger i den här kommittén mot tortyr, där vi har skickat tillbaka människor som sen har fått utstå tortyr, helt förkastligt. Men också att människor har fått återvända till fängsling eller död”.

Höj Larsens uttalanden i arabvärldens största mediebolag är grovt felaktiga. Antingen är hon som talesperson för flyktingfrågor väldigt dåligt påläst eller så sprider hon medvetet lögner som riskerar att skada Sveriges rykte internationellt. Sedan alliansen fick makten 2006 har enbart 26 mål avgjorts eller beslutats om gällande Sverige av FN:s tortyrkommitté (som tar emot individuella klagomål). Sverige har funnits kunna kränka rätten att inte bli utsatt för tortyr eller förnedrande behandling i 8 av dessa mål. Det endaste av de 26 mål som angår en irakier är från november 2006, och i det målet friades Sverige.

Höj Larsen och Vänsterpartiet har alltså inget som helst fog för att anklaga Sverige och alliansen för att ha skickat hem irakier som klagat till tortyrkommittén till döden. Dessa individer existerar inte och har därför inte klagat till FN:s Tortyrkommitté

Det är en mycket allvarlig anklagelse av Höj Larsen och Vänsterpartiet att peka ut alliansen som ansvariga för mord, fängsling och död av irakiska flyktingar. Dessutom är det enda avgörande som rör irakier så pass gammalt att alliansen vid tiden för tortyrkommitténs beslut enbart varit i regeringsställning i några månader. Lagstiftningen som låg till grund för att irakiern inte fick asyl beslutades således av Socialdemokraterna och troligtvis med stöd av Vänsterpartiet. Ansvaret för att personen skickades tillbaka finns alltså inte hos alliansen.

Al-Jaziras dokumentär är i sig också djupt problematiskt och sprider en felaktig och vinklad bild av irakier i Sverige och anledning till varför de sökt sig hit. De två största grupperna av irakier som har sökt sig till Sverige är inte araber, som helt dominerar dokumentären, utan minoritetsgrupperna kurder och assyrier. I dokumentären omnämns kurder i korta ordalag. Den assyriska folkgruppen omnämns inte alls i dokumentären, trots att assyrier enligt FN:s Högkommissionär för flyktingar stod för 40 procent av alla irakiska flyktingar sedan USA:s invasion av Irak 2003. Man måste då även ha i åtanke att folkgruppen assyrier år 2003 endast uppgick till 5 procent av den irakiska befolkningen.
Det är beklämmande att arabvärldens största och mest respekterade mediekoncern sprider en felaktig bild av den irakiska flyktinggruppen i Sverige. Men det är mycket värre att en svensk riksdagsledamot och talesperson inte har några problem med att fara med osanning och i svepande ordalag anklaga Sverige och alliansen för att vara mördare. Höj Larsen och Vänsterpartiet spelar på folks rädslor och man måste ifrågasätta deras bevekelsegrund i den här frågan. Vänsterpartiet borde frånta Höj Larsen rollen som flyktingpolitiska talesperson.

ROBERT HANNAH
lokalpolitiker Folkpartiet

Länk till tv-programmet:
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/04/201349151526757668.html (33:20 min in i dokumentären)
Länk till lista på klagomål i FN:s tortyrkommitté:
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence/treaty/cat/opt/0/state/166/node/5/type/all