My photo
Människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Är bostadspolitisk talesperson för FP. Brinner även för integrationsfrågor, rättspolitik och utrikespolitik. För kontakt: robert.hannah@riksdagen.se och 0739-159424 Pressekreterare Ylva Westlund 0708 54 90 52 ylva.westlund@riksdagen.se

Tuesday, March 12, 2013

SD vill tvinga mig välja mellan svensk och assyrier

SD vill tvinga mig välja mellan svensk och assyrier (replik)


Lokalpolitiker (FP): Genom att granska Sverigedemokraternas uttalanden och politik blir jag övertygad om att det är ett parti som är motståndare till ett öppet och tolerant svenskt samhälle. SD svartmålar invandrare och flyktingar, och då i synnerhet muslimer.

Sverigedemokraten Matz Dovstrand menar att jag i artikeln ”Sluta inte fråga var jag kommer ifrån” felaktigt hävdar att Sverigedemokraterna endast anser etniska svenskar vara svenskar och hänvisar till partiets principprogram. Men faktum är att jag trots skrivelsen i SD:s principprogram har rätt. På Sverigedemokraternas hemsida under sektionen ”Nationen” kommer partiets riktiga åsikter fram: länk:
 
”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

För Sverigedemokraterna är man antingen svensk, assimilerad eller inte välkommen. Partiet ställer högre krav på nysvenskar än vad man gör på etniska svenskar. En invandrare måste känna större lojalitet till Sverige än något annat land och måste leva enligt Sverigedemokraternas definition av svensk kultur (vad det nu är för något). Slutsatsen är: ställer man inte upp på Sverigedemokraternas krav är man icke-välkommen och borde lämna Sverige.

Det ligger långt ifrån det öppna samhälle som gör Sverige till världens kanske mest toleranta land. Om Sverigedemokraterna skulle ställa samma kulturkrav på ”etniska svenskar” som man gör på invandrare, skulle HBT-personer, samer, feminister, vegetarianer och många fler troligtvis inte heller vara välkomna i Sverige. Sverigedemokraternas assimilationskrav och faktiskta politik skulle tvinga mig att välja mellan mina bägge identiteter svensk och assyrier. Jag tänker inte välja. Jag både kan och vill vara både och.

Norges statsminister Jens Stoltenberg har klokt sagt att svaret på intolerans är mer demokrati, mer öppenhet och mer medmänsklighet. Det är ett uttalande om som Sverigedemokraterna har mycket att lära sig av. Som politiker med invandrarbakgrund kommer jag göra mitt absoluta bästa inför valet 2014 för att övertyga mina svenska landsmän och kvinnor att inte lita på Sverigedemokraternas principprogram.

Deras vackra ord om tolerans och öppenhet står stick i stäv med deras verkliga bevekelsegrunder.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.