My photo
Människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Är bostadspolitisk talesperson för FP. Brinner även för integrationsfrågor, rättspolitik och utrikespolitik. För kontakt: robert.hannah@riksdagen.se och 0739-159424 Pressekreterare Ylva Westlund 0708 54 90 52 ylva.westlund@riksdagen.se

Tuesday, March 12, 2013

Hur blir framtiden för Egyptens kvinnor?

Hur blir framtiden för Egyptens kvinnor?

Fler kvinnor än män röstade i det egyptiska valet, men av de 508 platserna i det undre huset lyckades kvinnor endast knipa åtta platser.  Än värre är att majoriteten av dessa kvinnor företräder islamistiska partier, berättar Hidajete Spahija,ombudsman för Liberala kvinnor och Robert Hannah, handläggare för Nordafrika på SILC,( Svenskt Internationellt Liberalt Centrum).


Egyptens kvinnor gick i bräschen och var en avgörande faktor till den lyckade revolutionen i Egypten. Men den arabiska våren har inte blomstrat för Egyptens kvinnor. Många av kvinnornas ursprungliga förhoppningar om lika rättigheter har grusats av den negativa utvecklingen i Egypten efter revolutionen. Som situationen ser ut just, nu riskerar många av de positiva reformer för kvinnors rättigheter som genomförts under Mubaraks tid vid makten att stoppas.

Under vintern har det i tre omgångar hållits val till det undre huset i det egyptiska parlamentet. Det egyptiska folket fick för första gången rösta i ett fritt val. Fler kvinnor än män röstade i valet, de kom ut i massor för att göra sina röster hörda. Några köade så länge som sju eller åtta timmar för att få rösta för den allra första gången i sina liv. Med sådana förutsättningar fanns alla möjligheter för kvinnor att vinna en stor del av platserna i det egyptiska parlamentet. Men utfallet visar att Egypten har en lång väg att gå till en demokrati med lika förutsättningar för kvinnor som män. Av de 508 platserna i det undre huset lyckades kvinnor endast knipa åtta platser. Det motsvarar inte ens två procent av platserna i parlamentet.  Än värre är att majoriteten av dessa kvinnor företräder islamistiska partier. De anser sig själva inte vara lika mycket värda som män och anser inte heller att de har en likadan intellektuell förmåga som manliga parlamentariker. Detta i ett land som redan för över 2000 år sedan styrdes av drottningar som Kleopatra och Nefertiti.

Den senaste tidens politiska händelser i landet har tydligt visat att diskrimineringen av kvinnor ökar istället för, som så många naivt trott, att det skulle bli tvärtom. Flera av de positiva reformer för kvinnors rättigheter från Mubaraks tid vid makten riskerar att stoppas. De kvinnor som kämpade och slogs på Tahrirtorget har lämnats utan makt och inflytande. De stora vinnarna i valet var istället det Muslimska brödraskapets Freedom and Justice party med 47 procent av rösterna och det salafistiska och shariatrogna partiet Al-Nour med 25 procent av rösterna.  Det finns nu med all rätt en stor oro för att det första valet sedan president Hosni Mubarak störtades inte kommer att ge de efterlängtade förbättringarna för Egyptens kvinnor.

Majoritet för strikta Sharialagar för kvinnor
De små framsteg som gjorts för kvinnors frigörelse sedan Mubarak kom till makten riskerar att dras tillbaka eftersom båda de vinnande partier förespråkar strikt sharialag för kvinnor. Dessa islamistiska krafter gör allt för att misskreditera kvinnors rättigheter genom att associera dem med Egyptens tidigare första dam Suzanne Mubarak. Dessa s.k. "Suzanne-lagar" som islamister vänder sig emot omfattar bland annat en lag om att kvinnor har vårdnaden om sina barn till 15 års ålder istället för 9 års ålder, en lag om besöksrätt för skilda föräldrar och en lag om kvinnors rätt att ansöka om skilsmässa under vissa förutsättningar. Islamisterna lyckades redan innan valet göra sig av med en "Suzanne-lag" som fastställde att minst 64 av ledamöterna i det undre huset skulle vara kvinnor, frågan är nu ytterligare hur många av dessa lagar som kommer att försvinna innan kvinnor i Egypten lämnas helt rättslösa.

Inga partier bryr sig om kvinnors rättigheter
En sak är säker - kvinnor kommer inte att få lika rättigheter i Egypten om inte demokrater kommer till makten. Men även de demokratiska partierna behöver arbeta hårdare och vara mer öppna för kvinnors politiska deltagande. Nästan samtliga demokratiska partier saknar tydliga ståndpunkter och program i frågor som rör kvinnors rättigheter. Det var ett problem bland samtliga partier att kvinnor hamnade långt ner i vallistorna i valet till det undre huset i parlamentet. Endast två partier hade ens kvinnor bland sina ledande figurer under valet.

Liberala Kvinnor och SILC engagerar sig
Liberala Kvinnor förstod mycket tidigt att kvinnorna i Egypten allvarligt riskerade att lämnas efter i demokratiseringsarbetet och tog därför, med stöd av Karl Staaff-fonden, kontakter med kvinnliga aktivister redan i maj förra året. I samarbete med Svenskt Internationellt Liberalt Centrum (Silc) genomför nu Liberala Kvinnor ett partnerprogram med Alliance of Arab Women Egypt (AAW). AAW är en egyptisk paraplyorganisation som arbetar för kvinnors rättigheter och deltagande i den politiska processen. Organisationen fungerar som en paraplyorganisation till andra organisationer och kvinnonätverk i Egypten. Vidare har organisationen konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Samarbetet har hittills resulterat ibland annat ett studiebesök till Sverige för ledande kvinnor inom AAW och förhoppningen är att Liberala Kvinnor och SILC ska stödja organisationen långsiktigt.

Det går inte att bygga en demokrati eller ett konkurrenskraftigt Egypten om alla medborgare inte kan ta del av den utveckling som väntar. Det är på tiden att Egyptens kvinnor inkluderas i den politiska processen i Egypten. Liberala Kvinnor och SILC kommer stödja AAW och egyptiska liberaler i deras arbete för att stärka kvinnors politiska deltagande i Egypten.

Artikel publicerad i Frisinnad tidskrift Mars 2012
http://www.frisinnadtidskrift.se/artiklar/oevriga-artiklar/hur-blir-framtiden-foer-egyptens-kvinnor.aspx

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.