My photo
Människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Är bostadspolitisk talesperson för FP. Brinner även för integrationsfrågor, rättspolitik och utrikespolitik. För kontakt: robert.hannah@riksdagen.se och 0739-159424 Pressekreterare Ylva Westlund 0708 54 90 52 ylva.westlund@riksdagen.se

Tuesday, March 12, 2013

Den arabiska våren och SilcDen arabiska våren och Silc

Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika (MENA-länderna) är den absolut största frihetsrevolutionen sedan revolutionerna i Östeuropa 1989. MENA-länderna ligger långt efter nästan alla andra regioner i världen vad gäller medborgerliga politiska rättigheter. Oavsett om de är arvsmonarkier, militärdiktaturer, religiösa styren eller sekulära nationaliststater har regimerna sedan långt tid tillbaka varit auktoritära och strikt kontrollerat bl.a. ekonomin, medierna och domstolarna. Men genom den arabiska våren utmanas regimerna nu av sina egna befolkningar. Det som hänt i en rad olika arabiska länder är lika stort som murens fall 1989. Samhällen som tidigare betraktats helt odemokratiska och hopplösa har visat att den mänskliga längtan efter friheter och rättigheter är lika stor i städer som Kairo, Benghazi, Tunis, Sanaa, Manama och Damaskus som i resten av världen.

Självklart har demokratiseringsprocessen många utmaningar framför sig. En stor del av de unga människor, som var drivande under revolutionerna, har växt upp i nationell isolering, bristfällig social omsorg, våldsam propaganda i medierna, hyperinflation, islamistiska gruppers intolerans, minoritets- och kvinnoförtryck, fattigdom och vissa unga har t.o.m. bombats. Nu förväntas de unga revolutionärerna föra sina samhällen framåt. Det kräver att de vågar ta tag i de ärvda problem som fortfarande kvarstår i deras hemländer. Förutsättningarna för att kunna utveckla demokratiska flerpartisystem i de olika länderna skiljer sig men de demokratiska krafterna delar en gemensam vision om att utveckla liberala demokratier i sina respektive länder.

Det partinära biståndet, som för Folkpartiets del stiftelsen Svenskt Internationellt Liberalt Centrum (Silc) förvaltar, uppstod efter frihetsvågen 1989 då riksdagspartierna såg ett behov av stödja framväxten av demokratiska flerpartisystem i nybyggande demokratier. Tjugo år senare har Silc verktygen och kompetensen att snabbt komma in i situationen och ge bidrag till partisystemens utveckling som kan vara avgörande för liberaliserade länders demokratiska framtid. På Silc är vi mycket stolta att vi redan har kommit igång med arbetet, och att vi förhandlar med Sida om ett större finansieringspaket som ska stödja utvecklingen av flerpartisystem i MENA-länderna.  Det som händer under själva övergångsprocessen har långsiktiga verkningar på den demokratiska utvecklingen. Demokratiska partier behöver bildas för att folket ska kunna uppleva en verklig samhällsförändring. För att lyckas krävs det att organisationer som Silc stödjer demokratiska individer och organisationer i deras arbete. Annars riskerar bättre organiserade icke-demokratiska politiska grupper som det Muslimska brödraskapet att ta över.

Att Silcs arbete faktiskt kan bidra till en demokratisk utveckling visar bl.a. stödet till det Liberaldemokratiska partiet (LDP) i Serbien.  Efter att Serbiens auktoritäre president Slobodan Milosevic störtats år 2000 började Silc stödja ett mindre liberalt parti som senare blev en del av LDP när partiet bildades 2005. Idag har LDP runt 8 procent av rösterna i opinionsmätningar och partiet är mycket större än Folkpartiet räknat i medlemmar. LDP har omkring 70 000 medlemmar, varav 30 000 är ungdomar, jämfört med Folkpartiets omkring 20 000 medlemmar. Sedan i år har man bildat såväl ett ungdomsförbund som ett kvinnoförbund och framtiden ser ljusare ut än på mycket länge. Inför det kommande valet 2012 hoppas LDP bli tillräckligt starkt för att kunna bilda regering med det Demokratiska partiet.

Utvecklingen i MENA-länderna innebär ett trendbrott för en region som präglats av auktoritära styren och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Nu finns en historisk möjlighet för demokratisering. Jag är som liberal mycket stolt att Folkpartiet och Silc på ett så tydligt sätt stöder frihet och demokrati i Mellanöstern och Nordafrika.

Robert Hannah, handläggare på Silc för MENA-länderna och Balkan

Publicerad i Tidningen NU under 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.